Tag Archive

למה חתולים מגרגרים

Published on 28/02/2018 By ליאורה מחיש חי

למה חתול מגרגר? מתי חתולים מגרגרים? האם החתול שלי מגרגר מפחד? האם החתול שלי מגרגר כשהוא לבד? סיבות לגרגור חתולים. חתול מגרגר הוא חתול מאושר

למה חתול עושה מחוץ לשירותים?

Published on 30/01/2018 By ליאורה מחיש חי

למה החתול עושה מחוץ לשירותים?למה חתולים משתינים מחוץ לארגז החול? סיבות ופתרונות להשתנה מחוץ לארגז החול ושירותי החתול.ניטרול ריח שתן, חרדה בחתולים,חול איכותי לחתולים

איך למנוע מהחתול לקפוץ על השיש

Published on 30/07/2016 By ליאורה מחיש חי

איך למנוע מהחתול לקפוץ על השיש? איך מונעים מהחתול לעלות על שולחן האוכל? טיפים ורעיונות מוכחים שמונעים מהחתול לקפוץ על השיש והשולחן וגם קצת הסבר לתופעה