Tag Archive

מדריך לאימוץ חתול-שיעור 3 הביקור ה-1 עם החתול אצל הוטרינר

Published on 03/05/2012 By ליאורה מחיש חי

  כבר הזכרתי  בדבריי בשיעור הקודם, שכאשר מביאים חתול חדש ,בין אם הוא גור ובין אם הוא חתול בוגר, חשוב לקחת אותו לביקורת אצל הוטרינר. במיוחד אם יש לך חיה נוספת בבית, לא נרצה שתדבק במחלות או פרזיטים, שיביא הדייר החדש. לכן ,מבעוד מועד, יש לקבוע תור לוטרינר. אם הבאת את הגור בשבת ואין אפשרות […]